Number of the records: 1  

Únosnosť a kvalita tenkých povlakovaných vrstiev strojových súčiastok

  1. LIPA, Zdenko et al. Únosnosť a kvalita tenkých povlakovaných vrstiev strojových súčiastok. In Vrstvy a povlaky 2003 : Zborník prednášok. Seminár `Vrstvy a povlaky 2003`, Trenčín 22.-23.5.2003. 2. vyd. Trenčín : Digital Graphic Trenčín, 2003, s.182-186. ISBN 80-968337-1-5. M*
Number of the records: 1