Number of the records: 1  

Matematika 1

  1. BALÁŽ, Vladimír et al. Matematika 1 : Príprava na univerzitné štúdium. 4. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 77 s. ISBN 80-227-1742-8. E*

Number of the records: 1