Number of the records: 1  

Matematika 2

  1. BALÁŽ, Vladimír et al. Matematika 2 : Príprava na univerzitné štúdium. 4. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 104 s. ISBN 80-227-1788-6. E*

Number of the records: 1