Number of the records: 1  

Matematika 3

  1. BALÁŽ, Vladimír et al. Matematika 3 : Príprava na univerzitné štúdium. 3. vyd. - 1. dotlač. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 83 s. ISBN 80-227-1816-5. E*

Number of the records: 1