Number of the records: 1  

Doba, keď revolúcie boli proste "in"

  1. LEPEJ, Martin. Doba, keď revolúcie boli proste "in". In Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : konferencia, 6.mája 2004 Bratislava, príloha čas. Projekt roč. 46 : Spolok architektov Slovenska, 2004, s.nestr. A*
Number of the records: 1