Number of the records: 1  

Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany

  1. BERNÁT, Lukáš. Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006. 60 s. M*

Number of the records: 1