Number of the records: 1  

Návrh technológie výroby zápustky

  1. GEMZICKÝ, Tomáš. Návrh technológie výroby zápustky : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006. 99 s. M*

Number of the records: 1