Number of the records: 1  

Energokoncepty II. Navrhovanie budov

  1. CHLEBO, Martin (ed.) - BUDIAKOVÁ, Mária (ed.). Energokoncepty II. Navrhovanie budov : vedecký seminár, Bratislava február 2006. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 89 s. ISBN 80-227-2494-7.

Number of the records: 1