Number of the records: 1  

Optimalizácia výrobných tokov vo vybranom priemyselnom podniku

  1. HANČIN, Marián. Optimalizácia výrobných tokov vo vybranom priemyselnom podniku : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006. 50 s. M*

Number of the records: 1