Number of the records: 1  

Terminológia eurokódov. STN 73 1011

  1. BALÁŽ, Ivan. Terminológia eurokódov. STN 73 1011 : Päťjazyčný slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-český slovník s definíciami v slovenskom a anglickom jazyku. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006. *190/67/2006

Number of the records: 1