Number of the records: 1  

Informačné a komunikačné technológie vo výučbe cudzích jazykov

  1. MIŠTINA, Juraj - REHÁKOVÁ, Anna - RUSKOVÁ, Dagmar. Informačné a komunikačné technológie vo výučbe cudzích jazykov. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 101 s. ISBN 80-227-2525-0.

Number of the records: 1