Number of the records: 1  

Meď a zliatiny medi. STN 42 0465. EN ISO 2624

  1. Meď a zliatiny medi. STN 42 0465. EN ISO 2624 : Stanovenie strednej veľkosti zrna. December 2001. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 16 s.

Number of the records: 1