Number of the records: 1  

Počítačový návrh osvetlenia

  1. KRASŇAN, František - GAŠPAROVSKÝ, Dionýz. Počítačový návrh osvetlenia. Bratislava : TYPHOON, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-969403-5-6. *20/06/2007

Number of the records: 1