Number of the records: 1  

Systém pre animovanie chôdze ľudskej kostry

  1. ONDRUŠKA, Ján. Systém pre animovanie chôdze ľudskej kostry. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006. 24 s.

Number of the records: 1