Number of the records: 1  

Vybrané problémy z lomovej mechaniky

  1. IVÁNKOVÁ, Oľga. Vybrané problémy z lomovej mechaniky : Habilitačná práca. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2006. 85 s.;tab.,schémy.

Number of the records: 1