Number of the records: 1  

Orientační mechanizmy montážních automatů a robotů

  1. JACHIMOVIČ, V.A. Orientační mechanizmy montážních automatů a robotů. Praha : SNTL, 1980. 129 s.

Number of the records: 1