Number of the records: 1  

Obnova pamiatok profesionalizmus alebo fundamentalizmus ...?

  1. GREGOROVÁ, Jana. Obnova pamiatok profesionalizmus alebo fundamentalizmus ...? In Eurostav. roč.13, č.7 (2007), s.10-13. ISSN 1335-1249. A*
Number of the records: 1