Number of the records: 1  

Bratislava, Žižkova ulica č.36, cintorín ŽNO

  1. KVASNICOVÁ, Magdaléna. Bratislava, Žižkova ulica č.36, cintorín ŽNO : architektonicko-historický výskum. Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2007. nestr.

Number of the records: 1