Number of the records: 1  

Komplexná realizácia riadenia, vizualizácie a objektu riadenia prostriedkami Siemens

  1. IVANČÍK, Marek. Komplexná realizácia riadenia, vizualizácie a objektu riadenia prostriedkami Siemens : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007. 56 s.

Number of the records: 1