Number of the records: 1  

Internacionalizácia malých a stredných podnikov (MaSP), problémy a príležitosti. (Internationalization of small and medium enterprises, problems and opportunities)[CD-ROM]

  1. PRISTACH, Miloš. Internacionalizácia malých a stredných podnikov (MaSP), problémy a príležitosti. (Internationalization of small and medium enterprises, problems and opportunities)[CD-ROM] : Diplomová práca. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007. 119 s.

Number of the records: 1