Number of the records: 1  

STN ISO 11843-4 Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou

  1. STN ISO 11843-4 Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007. 14 s.

Number of the records: 1