Number of the records: 1  

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  1. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : Řada strojní = Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. ISSN 1210-0471.
Number of the records: 1