Number of the records: 1  

Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom

  1. Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : Zborník prednášok zo 16. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 3.-7.3. 2008. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2008. ISBN 978-80-89216-19-2.

Number of the records: 1