Number of the records: 1  

Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it

  1. ČAMBÁL, Miloš - HOGHOVÁ, Katarína. Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it = Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it. In Materials Science and Technology [elektronický zdroj]. Roč. 8, č. 3 (2008). ISSN 1335-9053. M*
Number of the records: 1