Number of the records: 1  

Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie

  1. HUSKA, Jozef. Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie : Č.ved.odb. 5.2.13. Dát. obhaj. 17.4.2008. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. 134 s.

Number of the records: 1