Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava = Procurationsproposal of motivation system improvement of empoyees of Tecoplast PM Slovakia, Ltd. Myjava

  1. MALOVICOVÁ, Jana. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava = Procurationsproposal of motivation system improvement of empoyees of Tecoplast PM Slovakia, Ltd. Myjava : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008. 60 s.

Number of the records: 1