Number of the records: 1  

Príprava a vlastnosti feritovej keramiky = Preparation and properties of ferrite ceramics

  1. RAU, Vladimír. Príprava a vlastnosti feritovej keramiky = Preparation and properties of ferrite ceramics : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008. 42 s.

Number of the records: 1