Number of the records: 1  

Pracovný cyklus kvapalinokružnej vývevy

  1. OLŠIAK, Róbert. Pracovný cyklus kvapalinokružnej vývevy : Analýza hydraulických a energetických aspektov. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 121 s. ISBN 978-80-227-3021-1.

Number of the records: 1