Number of the records: 1  

Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva

  1. MARKO, Jozef - A KOL. Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12. Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991.

Number of the records: 1