Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o

  1. UHERČÍKOVÁ, Bibiana. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o. : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009. 69 s.

Number of the records: 1