Number of the records: 1  

Optimalizácia stanovenia výkonu kotla na drevnú štiepku pri rekonštrukcii tepelného zdroja

  1. URBAN, František et al. Optimalizácia stanovenia výkonu kotla na drevnú štiepku pri rekonštrukcii tepelného zdroja. In Strojárstvo - Strojírenství. Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.262-265. ISSN 1335-2938.
Number of the records: 1