Number of the records: 1  

Financie a mena

  1. BEŇOVÁ, Elena - HLAVATÁ, Irena. Financie a mena. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1997. 298 s. ISBN 80-225-0797-0. M*

Number of the records: 1