Number of the records: 1  

Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže = Algorithm of the electric power take-off control in dependence on balanced load

  1. ROTH, Róbert. Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže = Algorithm of the electric power take-off control in dependence on balanced load : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009. 61 s.

Number of the records: 1