Number of the records: 1  

Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava

  1. BAŠOVÁ, Silvia. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava. In Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : Súbor teoretických prác. Bratislava : STU, 1999, s.37-48. ISBN 80-227-1302-3.
Number of the records: 1