Number of the records: 1  

I. Mezinárodní vědecká konference doktorandů

  1. KOLEKTÍV AUTOROV. I. Mezinárodní vědecká konference doktorandů. Brno : VUT Fakulta architektury, 2010. 72 s. ISBN 978-80-214-4087-6. A*

Number of the records: 1