Number of the records: 1  

Vplyv zloženia zemného plynu a obsahu vody na energiu potrebnú na ohrev plynu na regulačnej stanici

  1. RAJZINGER, Ján - KLEMAN, Tomáš - MASARYK, Michal. Vplyv zloženia zemného plynu a obsahu vody na energiu potrebnú na ohrev plynu na regulačnej stanici. In 29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : Rožnov pod Radhoštěm, 23.-25.6. 2010. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010, s.247-250. ISBN 978-80-248-2244-0. J*
Number of the records: 1