Number of the records: 1  

Charakterizácia Lactobacillus reuteri z pohľadu rastu a utilizácie glycerolu

  1. GREIFOVÁ, Mária et al. Charakterizácia Lactobacillus reuteri z pohľadu rastu a utilizácie glycerolu. C*schkEPC2010/0653
Number of the records: 1