Number of the records: 1  

Komplexná analýza organizačnej kultúry - základný predpoklad jej formovania

  1. HOGHOVÁ, Katarína. Komplexná analýza organizačnej kultúry - základný predpoklad jej formovania. In Verejná správa a regionálny rozvoj. Roč. V, č. 2 (2009), s.36-42. ISSN 1337-2955. M*
Number of the records: 1