Number of the records: 1  

Skúšanie obrobiteľnosti materiálov

  1. VENÉNY, Peter. Skúšanie obrobiteľnosti materiálov. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52107> M*

Number of the records: 1