Number of the records: 1  

Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení = Research of Abbott-Firestone curves with consideration on cutting conditions and achieved quality of turned surface

  1. TOMANÍČKOVÁ, Dagmar. Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení = Research of Abbott-Firestone curves with consideration on cutting conditions and achieved quality of turned surface : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009. 116 s. M*TOM

Number of the records: 1