Number of the records: 1  

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

  1. HOLKOVÁ, Andrea et al. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010. M*

Number of the records: 1