Number of the records: 1  

QEMU ako plugin pre webový prehliadač

  1. BALÁŽ, Marcel. QEMU ako plugin pre webový prehliadač. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22825> I*

Number of the records: 1