Number of the records: 1  

Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti

  1. Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti : STN ISO 3534-1. Bratislava : SUTN, 2008. 90 s. J*

Number of the records: 1