Number of the records: 1  

Návrh dopravných, manipulačných a technologických trás výrobného systému

  1. STRAŠIFTÁK, Lukáš. Návrh dopravných, manipulačných a technologických trás výrobného systému : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011. 66. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67385> M*

Number of the records: 1