Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o

  1. SCHMIDT, Lukáš. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011. 83 s., CD-ROM. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67158> M*

Number of the records: 1