Number of the records: 1  

Učiteľ prírodných vied pre tretie tisícročie

  1. KREMPASKÝ, Július et al. Učiteľ prírodných vied pre tretie tisícročie. 1.vyd. Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2011. 162 s. ISBN 978-80-8082-440-2. E*

Number of the records: 1