Number of the records: 1  

Posúdenie možnosti úspor spotrebovaného zemného plynu na regulačnej stanici

  1. KLEMAN, Tomáš - RAJZINGER, Ján - ZÁLEŽÁKOVÁ, Lucia. Posúdenie možnosti úspor spotrebovaného zemného plynu na regulačnej stanici. In 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : sborník příspěvků. Špindlerův Mlýn, 22.-24.6. 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.89-91. ISBN 978-80-7372-747-5. J*
Number of the records: 1