Number of the records: 1  

Využitie programového prostredia SciLab pre Internetom podporované riadenie systémov

  1. MAGYAR, Zoltán. Využitie programového prostredia SciLab pre Internetom podporované riadenie systémov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 55 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71814> E*

Number of the records: 1