Number of the records: 1  

Riadenie systémov s dopravným oneskorením na výstupe systému

  1. BÁTORA, Vladimír. Riadenie systémov s dopravným oneskorením na výstupe systému. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 44 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56663> E*

Number of the records: 1