Number of the records: 1  

Simulácia elektrických vlastností MOS tranzistora v SOI technológii

  1. JANČOVIČ, Jozef. Simulácia elektrických vlastností MOS tranzistora v SOI technológii. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 39 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56314> E*

Number of the records: 1